Hur betalar jag in min hyra?

  • Hyran skall betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början.
  • Det är VIKTIGT att hyran betalas i tid!
  • Om du inte betalar hyran i tid riskerar Du att förlora ditt hyreskontrakt.

E-faktura och autogiro

Kvarnvreten önskar att du som hyresgäst använder e-faktura eller autogiro vid betalning.  Vi anser att dessa betalningssätt är säkrast, enklast och miljövänligast!

Autogiro underlättar för dig som hyresgäst då hyran automatiskt dras från dras ditt bankkonto varje månad. Du kan lita på att hyran alltid betalas i tid. Det enda du måste se till är att det finns pengar på ditt konto på förfallodagen.

E-faktura söker du via din internetbank. Det är ett smidigt, säkert och miljövänligt betalningssätt. Du som hyresgäst sparar både tid och pengar, då du slipper allt arbete som är förknippat med pappersfakturor, onödiga portokostnader och fakturaarkivering. Dessutom värnar du om miljön genom att minska onödig pappersförbrukning!

För mer information kontakta info@kvarnvreten.se alternativt 021 470 87 40.